Škola vedená moravskoslezským lídrem ANO má problémy s dotacemi i šikanou

Zdroj: ekonomicky-denik.cz

Lídr kandidátky Babišova hnutí v krajských volbách v moravskoslezském kraji, současný rektor Vysoké školy báňské (VŠB-TUO), Ivo Vondrák se musel zodpovídat za své podřízené kvůli šikaně na pracovišti. Problémy má škola i s čerpáním dotací.

Mnohamilionové ztráty se na rektora Vondráka valí z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a školního Centra podpory inovací. Například v projektu Centrum excelence IT4Inovations, jehož cílem bylo vybudovat v České republice národní Centrum excelentního výzkumu v oblasti informačních technologií a celkově na něj škola čerpala z OP VAVpI dotaci 1,742 miliardy korun, byla nalezena řada pochybení a byly uloženy citelné sankce. Například v části výzkumného IT – 6,2 milionu korun, superpočítač – 4,5 milionu, malý cluster – sankce 145 tis. korun. V projektu ENET – Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie, v jehož rámci mělo být vybudováno vysokoškolský ústav se zaměřením na výzkum a vývoj technologií a strojního zařízení pro kompaktní energetické jednotky, musela být kvůli administrativním pochyběním snížena dotace o 1,5 milionů korun a zhruba 200 tisíc nebylo vyplaceno vůbec. Celková dotace přesahovala 300 milionů korun. Podrobně jsou jednotlivé projekty a pochybení v nich rozepsány v tomto dokumentu: prehled-vybranych-projektu-vsb-ostrava

Mluvčí VŠB-TUO Klára Janoušková však tvrdí, že informace Ekonomického deníku nejsou správné. „Například u dotací na Centrum excelence IT4Innovations je to méně než polovina. Zbytek jde za partnery projektu, tedy VUT v Brně, Ostravskou univerzitou, Slezskou univerzitou v Opavě a Ústavem geoniky AV ČR,“ uvedla mluvčí, aniž by popřela souhrnnou výši pochybení uvedenou v dokumentu. „Domnělá pochybení se pohybují v řádu desetiny jednoho procenta z celkové výše dotací, které Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) získala a každý, kdo má sebemenší zkušenost se složitými administrativními pravidly EU projektů vám potvrdí, že to je velký úspěch. Navíc, vyúčtování těchto projektů není uzavřeno a už v minulosti se naše univerzita úspěšně bránila proti některým absurdním rozhodnutím pomoci ústavní stížnosti,“ dodala mluvčí. s tím, že pokud by k pochybení došlo, tak má naše univerzita, stejně jako jakákoliv jiná veřejnoprávní instituce, samozřejmě povinnost vymáhat škodu po konkrétních vinících.

Není to však jediný problém VŠB-TUO vedené rektorem Ivo Vondrákem v poslední době. Jím vedená vysoká škola dostala od Státního úřadu inspekce práce pokutu 75 tisíc za nerovný přístup k zaměsntnancům. „Na základě provedené kontroly a zjištěných porušení bylo se zaměstnavatelem (VŠB Ostrava – pozn. red.) vedeno správní řízení. Výsledkem správního řízení bylo uložení pokuty za spáchání dvou správních deliktů. Jednalo se o porušení povinnosti zaměstnavatele se zaměstnancem uzavřít dohodu o provedení práce v písemné formě a porušení spočívající v nezajištění nerovného zacházení se všemi zaměstnanci. Pokuta byla uložena ve výši 75 000 Kč a je pravomocná,“ uvedl Petr Sulek z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Všeci kradnů? My jen neodvádíme platby za zaměstnance

Další kandidát ANO, tentokrát senátní, Bohumil Stíbal pravděpodobně neodpovídá stylu politiky, kterou toto hnutí razí. Jak vyplývá z pravomocného rozsudku, tento dlouholetý podnikatel a komunální politik na Berounsku srazil svým tehdejším zaměstnancům část mzdy (záloha na daň z příjmu fyzické osoby), ale státu už je neposlal. Okresní soud v Berouně jeho podnikání označil jako trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odsoudil ho na 8 měsíců s dvouletou podmínkou. Celý případ se sice odehrál v roce 2000, ale pokud by se Stíbal do Senátu dostal, byl by to pravděpodobně první senátor odsouzený za daňové delikty. O tom, jak by se na jeho senátorské rozhodování díval zbytek kolegyň a kolegů z horní komory se lze jen domýšlet.